Bestel deze publicatie
annuleerbestel
   

Open Access

  • Boom uitgevers Den Haag streeft naar maximale toegang tot wetenschappelijke publicaties. De uitgeverij draagt daarom actief bij aan de ontwikkeling van Open Access. Boom uitgevers Den Haag is in beginsel een Green Open Access-uitgever. De auteur van een wetenschappelijke publicatie heeft bij ons het recht om het werk na verloop van een redelijke termijn na de eerste openbaarmaking ervan, om niet beschikbaar te stellen voor het publiek, mits de bron van de eerste openbaarmaking daarbij op duidelijke wijze wordt vermeld. Dit houdt in dat de auteur het definitieve pdf-bestand van zijn of haar publicatie kan archiveren in de repository van de wetenschappelijke instelling waar de auteur werkzaam is, in een onafhankelijke repository of op de persoonlijke website van de auteur, zolang de openbaarmaking zonder commerciële doeleinden plaatsvindt. Als redelijke termijn hanteren wij een periode van zes maanden. Boom uitgevers Den Haag bestaat uit Boom juridisch, Boom criminologie, Boom bestuurskunde en Eleven International Publishing.