Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland

Rechtsvergelijkend onderzoek naar de vergoeding van schade als gevolg van (voormalige) steenkoolwinning in Nederland, België en Duitsland
  • Jaar van uitgave 2016
  • 224 pagina's
Auteur:E. Bauw, E.G.D. van Dongen, M. van Kogelenberg, M.M.P. van Rede, I. Giesen en E.F.D. Engelhard
Reeks:Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL) (deel 9)
Icon_ebook 978‐94‐6274‐629‐9 | digitaal boek | € 64,00

In deze publicatie brengen de onderzoekers van Ucall (Utrecht Centre for Accountability and Liability Law) de regelgeving en jurisprudentie in kaart met betrekking tot vergoeding van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten in Nederland, België en Duitsland. Daarnaast schetsen ze zo goed mogelijk een beeld van de bestaande uitvoeringspraktijk waar het gaat om de afwikkeling van die schadeclaims.

Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de minister van Economische Zaken nadat in Zuid-Limburg onrust is ontstaan over recente schadegevallen, die mogelijk verband houden met mijnbouwactiviteiten die daar tot in de jaren zeventig op grote schaal hebben plaatsgevonden.

In het kader van dit onderzoek is gesproken met diverse vertegenwoordigers van betrokken organisaties, wetenschappers en andere personen en organisaties in de onderzochte landen.