Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815

Staatkundige en historische beschouwingen uit België en Nederland

De Grondwet van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden van 1815
  • Jaar van uitgave 2016
  • 258 pagina's
Redacteur:Prof. Dr. Em. André Alen, Prof. Mr. A.W. Heringa, Prof. dr. Dirk Heirbaut en Mr. C.J. Rotteveel Mansveld
Icon_printbook 978‐94‐6290‐181‐0 | paperback | 1e druk | € 62,00

Van 1815 tot 1830 vormden België en Nederland samen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Gedurende 15 jaar gold in dit Koninkrijk de Grondwet die in 1815 tot stand kwam. In 1830 scheidde België zich af en gingen beide landen elk hun eigen weg: België met een nieuwe Grondwet, Nederland met een wijziging van de Grondwet van 1815.

Ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de Grondwet van 1815 vond op 13 november 2015 in Brussel een colloquium plaats. Kernvraag was in welk opzicht de Grondwet van 1815 nu nog doorwerkt in het staatsbestel van zowel België als Nederland. Staatsrechtsgeleerden en rechtshistorici uit België en Nederland bogen zich over verschillende aspecten van het staatsbestel – bicamerisme, decentralisatie, internationalisering, en de procedure tot grondwetswijziging. Ook de ontstaansgeschiedenis van de Grondwet van 1815 en de Belgische Grondwet van 1831 kwam aan bod.

De slotconclusie was dat in België de invloed van de Grondwet van 1815 en de toepassing ervan nog duidelijk aanwezig is. In Nederland is het huidige geschreven constitutionele recht – in de wandeling de Grondwet van 1983 genoemd – een product van wijzigingen van de Grondwet van 1815. De uitgangspunten van deze Grondwet hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Dit is een co-publicatie met uitgeverij die Keure - Professional Publishing.