Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering

Rechtsvergelijkende inzichten voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering
  • Jaar van uitgave 2019
  • 555 pagina's
Redacteur:P.A.M. Verrest en P.A.M. Mevis
Icon_printbook 978‐94‐6290‐606‐8 | paperback | 1e druk | € 72,50

De modernisering van het Wetboek van Strafvordering staat niet op zichzelf. Een blik over onze landsgrenzen leert dat in andere Europese landen ook wordt gewerkt aan herziening van het strafprocesrecht, met in grote lijnen dezelfde doelstellingen. Het gaat daarbij onder andere om de vereenvoudiging van opsporingsbevoegdheden en de stroomlijning van procedures voor de afdoening van strafbare feiten. Ook speelt overal de noodzaak van aanpassing van de wet aan de digitalisering van het strafproces. De Nederlandse modernisering kan in een breder perspectief worden geplaatst, door kennis te nemen van de ontwikkelingen in die andere rechtsstelsels.

In dat kader bevat deze bundel bijdragen geschreven naar aanleiding van de internationale werkconferentie ‘Comparative insights for the modernization of the Dutch Code of Criminal Procedure’, georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het gaat zowel om landenrapporten over België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en Zwitserland, als om vergelijkende beschouwingen over een aantal voor de modernisering belangrijke onderwerpen.