Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind

De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind
  • Jaar van uitgave 2015
  • 726 pagina's
Auteur:Geeske Ruitenberg
Reeks:NILG - Familie & Recht (deel 15)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐140‐7 | paperback | 1e druk | € 121,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐412‐7 | digitaal boek | € 121,00

Per jaar worden ‘enkele schoolklassen kinderen’ vanuit en naar Nederland ontvoerd. Zij worden niet meegenomen door een onbekende, maar veelal door hun eigen moeder of vader. Wereldwijd gaat het jaarlijks om duizenden kinderen. Om internationale ontvoering van kinderen tegen te gaan, is in 1980 het Haags Kinderontvoeringsverdrag in het leven geroepen.

In dit boek wordt onderzocht in welke mate recht wordt gedaan aan het belang van het kind bij de toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Voornamelijk wordt onderzocht hoe dit Verdrag in Nederland wordt toegepast. Ingegaan wordt op de achtergrond en totstandkoming(sgeschiedenis) van het Verdrag (deel I); de wijze waarop het Verdrag in Nederland wordt toegepast (deel II); de toepassing van het Verdrag vanuit een internationaal perspectief (deel III); en op ervaringen van kinderen en ouders die te maken hebben gehad met internationale kinderontvoering (deel IV). Ten slotte wordt in deel V van dit onderzoek een conclusie getrokken en worden aanbevelingen gedaan.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor personen- en familierecht specialisten uit wetenschap, overheidsinstellingen en advocatuur.

Auteursinformatie

Geeske Ruitenberg is verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, afdeling privaatrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.

RMThemis februari 2017

recensie door Dr. P.A.M. Lokin, werkzaam bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad der Nederlanden.

Bekijk de bijlage