Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Civilologie | Civilology
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
International Center for Financial law & Governance
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
OM-reeks
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkreeks IPR
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Q&A reeks
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Cross-Border Crime Colloquium series
UCFOR
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
VU-strafrechtreeks
Wet & Geschiedenis
 

NILG - Familie & Recht

De reeks Familie & Recht is gericht op debat tussen theorie en praktijk op het terrein van het familierecht in brede zin. Kennisuitwisseling met andere wetenschapsgebieden, zoals de sociale wetenschappen, speelt hierbij een belangrijke rol. Monografieën, proefschriften, conferentiebundels en commentaren maken deel uit van de reeks. De reeks Familie & Recht is onderdeel van de samenwerking van Nederlandse specialisten op het gebied van het familierecht in het kader van de Alliantie Familie & Recht en maakt deel uit van de boekenreeks van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG). De uitgaven zijn bestemd voor advocaten, notarissen, rechters, wetenschappers en ambtenaren van de burgerlijke stand.

Eenvoudige adoptie van pleegkinderen

Eenvoudige adoptie van pleegkinderen (deel 22)

M.J. Vonk, W.D. de Haan, C.G. Jeppesen de Boer en G.C.A.M. Ruitenberg
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐780‐5 | paperback | 1e druk | € 32,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6094‐848‐0 | Digitaal boek | € 32,00
Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding

Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding (deel 21)

M.V. Antokolskaia, C.G. Jeppesen de Boer, Geeske Ruitenberg, W.M. Schrama, Inge van der Valk en P. Vrolijk
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐688‐4 | paperback | 1e druk | € 63,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐782‐1 | Digitaal boek | € 63,00
Valorisation of Household Labour in Family Property Law

Valorisation of Household Labour in Family Property Law (deel 20)

Charlotte Declerck and Leon Verstappen
 • Icon_printbook 978‐94‐6236‐859‐0 | paperback | 1e druk | € 48,00 / $ 57,50 / £ 45,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐891‐0 | Digitaal boek | € 48,00 / $ 57,50 / £ 45,00
De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief

De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief (deel 19)

W.M. Schrama, C.G. Jeppesen de Boer en M. Jonker
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐468‐2 | paperback | 1e druk | € 34,00
Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht

Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht (deel 18)

Evelien van Wijk-Verhagen
 • Icon_printbook 978‐94‐6274‐823‐1 | 1e druk | € 52,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6290‐457‐6 | Digitaal boek | € 52,50
Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht

Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht (deel 18)

Evelien van Wijk-Verhagen
 • Icon_printbook 978‐94‐6274‐823‐1 | 1e druk | € 52,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6290‐457‐6 | Digitaal boek | € 52,50
Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen

Toezicht op het bewind van ouders en voogden over het vermogen van minderjarigen (deel 17)

Hans ter Haar
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐370‐8 | paperback | 1e druk | € 64,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐683‐1 | Digitaal boek | € 64,00
De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind

De toepassing van het Haags Kinderontvoeringsverdrag in Nederland en het belang van het kind (deel 15)

Geeske Ruitenberg
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐140‐7 | paperback | 1e druk | € 112,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐412‐7 | Digitaal boek | € 112,50
Het fideicommis in de notariële praktijk

Het fideicommis in de notariële praktijk (deel 11)

R.E. Brinkman
 • Icon_printbook 978‐90‐8974‐965‐9 | paperback | 1e druk | € 42,00
Koude uitsluiting

Koude uitsluiting (deel 2)

M.V. Antokolskaia, B. Breederveld, J.E. Hulst M.Sc., W.D. Kolkman, F.R. Salomons en L.C.A. Verstappen
 • Icon_printbook 978‐90‐8974‐406‐7 | paperback | 1e druk | € 64,50