Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht

Wonderolie van flexibiliteit of gif van rechtsonzekerheid?

Redelijkheid en billijkheid in het personen- en familierecht, meer in het bijzonder in het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht
  • Jaar van uitgave 2018
Auteur:Evelien van Wijk-Verhagen
Reeks:NILG - Familie & Recht (deel 18)
Icon_printbook 978‐94‐6274‐823‐1 | 1e druk | € 52,50
Icon_ebook 978‐94‐6290‐457‐6 | digitaal boek | € 52,50

In dit boek is de toepassing van de redelijkheid en billijkheid in de Nederlandse jurisprudentie op het gebied van het personen- en familierecht onderzocht, meer in het bijzonder in het huwelijksen echtscheidingsvermogensrecht. Deze toepassing is in de huidige rechtsliteratuur namelijk onderbelicht gebleven. Vernieuwend aan dit onderzoek is dat dit is gedaan aan de hand van een triangulatie van onderzoeksmethoden.

Het hoofdbestanddeel van dit onderzoek wordt gevormd door een inhoudsanalyse van de concrete toepassingen in de gepubliceerde rechtspraak op het gebied van het huwelijks- en echtscheidingsvermogensrecht. Daarin is geanalyseerd in welke materiële functie of andere rol de redelijkheid en billijkheid lijkt te zijn gebruikt, alsmede welk(e) type(n) onderbouwing(en) de rechter heeft gehanteerd om het desbetreffende oordeel te onderbouwen.

Dit onderzoek wordt afgesloten met een reeks belangwekkende aanbevelingen aan rechtswetenschappelijke onderzoekers, de praktijk van het notariaat én de advocatuur, de rechter en de wetgever.

Auteursinformatie

Evelien van Wijk-Verhagen is sinds augustus 2012 verbonden aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en het Utrecht Centre for European Research into Family law van de Universiteit Utrecht, aanvankelijk als assistent in opleiding en sinds november 2015 als universitair docent en onderzoeker. Zij is medeverantwoordelijk voor het onderwijs op het terrein van het personen- en familierecht en begeleidt studenten bij het onderzoeks- en scriptietraject. Qua onderzoek is Van Wijk-Verhagen geïnteresseerd in het personen- en familierecht in de meest brede betekenis van het woord.