Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Experimentenwet rechtspleging

Experimentenwet rechtspleging
  • Jaar van uitgave 2020
  • 60 pagina's
Auteur:mr. dr. R.C. Hartendorp, mr. M.M. Korsten-Krijnen en mr. M.P.G. Rietbergen
Reeks:Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (deel 41)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐811‐6 | paperback | 1e druk | € 27,50

1e druk

Op 23 november 2018 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats, met als onderwerp de ‘Experimentenwet rechtspleging’.

Als inleiders traden op:

  • mr. dr. R.C. Hartendorp (rechter in de rechtbank Den Haag en in 2008 gepromoveerd op het proefschrift ‘Praktisch gesproken, Alledaagse civiele rechtspleging als praktische oordeelsvorming’);
  • mr. M.M. Korsten-Krijnen ((destijds senior rechter in de rechtbank Amsterdam en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam, thans raadsheer in genoemd hof, bij de rechtbank betrokken bij de GOO-behandeling, pilot ‘Gericht Op Oplossing’);
  • mr. M.P.G. Rietbergen (advocaat bij Meesters aan de Maas te Rotterdam, kinderrechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam).

Dit deel in de serie van uitgaven van de NVvP bevat de neerslag van deze bijeenkomst.

Auteursinformatie

Mr. J.J. Dammingh en mr. L.M. van den Berg (universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen respectievelijk stafjurist in de rechtbank Gelderland, tevens als onderzoeker procesrecht verbonden aan voormelde universiteit) hebben verslag gedaan van de discussie tijdens de vergadering.