Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Civilologie | Civilology
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
International Center for Financial law & Governance
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
OM-reeks
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkreeks IPR
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Q&A reeks
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Cross-Border Crime Colloquium series
UCFOR
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
VU-strafrechtreeks
Wet & Geschiedenis
 

Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

De NVvP heeft tot doel het bestuderen en uitdragen van kennis over onderwerpen van burgerlijk en bestuursprocesrecht en van de rechterlijke organisatie in nationaal of internationaal verband. In de reeks van deze vereniging worden onder meer de inleidingen van de ledenvergaderingen opgenomen.

Experimentenwet rechtspleging

Experimentenwet rechtspleging (deel 41)

mr. dr. R.C. Hartendorp, mr. M.M. Korsten-Krijnen en mr. M.P.G. Rietbergen
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐811‐6 | 1e druk | € 27,50
Meer informatie Verwacht 19 juni 2020
Inspraak in de rechtspraak: de rol van derden in de procedure

Inspraak in de rechtspraak: de rol van derden in de procedure (deel 40)

prof. mr. dr. J.C.A. de Poorter, prof. mr. dr. E. Bauw en prof. dr. J.S. Kortmann
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐681‐5 | paperback | 1e druk | € 29,50
Vernieuwingen in het civiele bewijsrecht

Vernieuwingen in het civiele bewijsrecht (deel 39)

mr. T.R.B. de Greve, dr. H.J.R. Kaptein en mr. drs. F.J.P. Lock
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐545‐0 | paperback | 1e druk | € 29,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐934‐4 | Digitaal boek | € 29,50
Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng

Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng (deel 38)

J.F. Aalders, J.A.M.A. Sluysmans en D.A. Verburg
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐489‐7 | paperback | 1e druk | € 29,50
Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?

Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem? (deel 37)

R.J. Philips, J.H. Lemstra en L.T. Visscher
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐488‐0 | paperback | 1e druk | € 29,50
Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtsstaat heet?

Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtsstaat heet? (deel 36)

H.D. Tjeenk Willink, J.M. van den Berg en F. Jensma
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐704‐3 | Digitaal boek | € 29,50
Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naartoe?

Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naartoe? (deel 35)

B.J.R. van Tongeren, H.M.M. Steenberghe en J.M.W. van de Sande
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐698‐5 | Digitaal boek | € 29,50
Internationaal procederen

Internationaal procederen (deel 34)

A.R.J. van Croiset Uchelen, S.M.C. Nuijten en W.H.A.M. van den Muijsenbergh
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐697‐8 | Digitaal boek | € 29,50
Procedurele en distributieve rechtvaardigheid

Procedurele en distributieve rechtvaardigheid (deel 33)

K. van den Bos, C.E. Drion en P.N. van Regteren Altena
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐432‐5 | Digitaal boek | € 29,50
Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?

Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw? (deel 30)

Meijer en Snijders
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐117‐9 | paperback | 1e druk | € 30,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐376‐2 | Digitaal boek | € 30,50