Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (TCR)

Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (TCR)
  • ISSN 0929‐8649
  • 4 x per jaar
Redacteur:Prof. mr. L.M. Coenraad, mr. J.M.L. van Duin, mr. P.E. Ernste, prof. mr. G. de Groot, mr. M.W. Knigge, mr. drs. K.G.F. van der Kraats, mr. drs. F.J.P. Lock, mr. G. Molkenboer, mr. K. Teuben en mr. B.T.M. van der Wiel
Icon_magazine Jaarabonnement (papier & online) | € 261,00 (excl. btw)
Icon_online Jaarabonnement (online) | € 199,00 (excl. btw)
Icon_online http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/civielerechtspleging Bekijk

Het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (TCR) is uitgegroeid tot de autoriteit op het terrein van het Nederlands burgerlijk procesrecht. Dankzij een combinatie van artikelen en bondige kronieken worden de ontwikkelingen op wetgevend en jurisprudentieel terrein op de voet gevolgd. Centraal staan de rechterlijke organisatie, het (nieuw) burgerlijk procesrecht, rechtsvordering, bewijsrecht, executie- en beslagrecht, arbitrage en internationale verdragen.

TCR is onmisbaar voor eenieder die regelmatig met vragen van procesrechtelijke aard te maken heeft, zoals advocaten, leden van de rechterlijke macht en deurwaarders.

Voor vragen aan de redactie kunt u mailen naar Kirsten de Pré, info@deprefix.nl.

Jaarabonnement

U kunt kiezen voor een jaarabonnement incl. of excl. een papieren exemplaar. Met beide jaarabonnementen hebt u tevens toegang tot het online archief via www.bjutijdschriften.nl en ontvangt een e-mailattendering bij nieuw verschenen nummers.

Pay per article
Op zoek naar een los artikel? Voor een vast bedrag van € 17,95 (excl. btw) koopt u 24 uur toegang en kunt u een artikel in PDF downloaden en printen, zonder abonnement te nemen. Ga voor het kopen van 24 uur toegang naar www.bjutijdschriften.nl