Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker

Wat we van Engeland en Duitsland kunnen leren in het kader van modernisering strafvordering

Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker
  • Jaar van uitgave 2019
  • 130 pagina's
Auteur:A.H. Klip, C. Peristeridou en D.L.F. de Vocht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐693‐8 | paperback | 1e druk | € 39,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐733‐3 | digitaal boek | € 39,50

Wat kunnen we van Engeland en Duitsland leren ten behoeve van de modernisering van de strafvordering? Dat is de vraag die in dit rechtsvergelijkend onderzoek wordt behandeld. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar drie aspecten: de wens om sneller tot een rechterlijke of buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten te komen (versnelling), de aanpassing van het strafproces aan de digitalisering van de samenleving en de vereenvoudiging van procedures.

De bevindingen in dit rapport zijn gebaseerd op deskresearch en praktijkstudie, waarbij de kennis uit geschreven bronnen is aangevuld met inzichten uit de praktijk. Die focus op waarnemen van de praktijk is enerzijds van belang omdat weten regelgeving pas betekenis krijgen wanneer zij in de praktijk worden gebracht, en anderzijds omdat de praktijk er wat anders uit kan zien dan de wetgever heeft bedoeld.

Dit boek heeft een exploratief, inventariserend en beschrijvend karakter. Het tracht op een verfrissende manier te kijken naar wat het buitenland ons aanreikt en die gedachten om te vormen tot wat toepasbaar is in een Nederlandse context.