Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Kernarresten Ondernemingsrecht

Samenvatting & uitleg

Kernarresten Ondernemingsrecht
  • Jaar van uitgave 2020
  • 355 pagina's
Auteur:E.C.H.J. Lokin, J. van Gent en P.A.M. Lokin
Reeks:Uittreksels jurisprudentie
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐589‐4 | paperback | 4e druk | € 47,00

In Kernarresten Ondernemingsrecht vindt u samenvattingen van arresten en beschikkingen die betrekking hebben op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht en het effectenrecht. Het voornaamste doel van het boek is het toegankelijk maken van de rechtspraak. Door de selectie van de arresten en beschikkingen wordt u in staat gesteld kennis te nemen van de naar oordeel van de auteurs belangrijke rechtspraakontwikkelingen binnen het ondernemingsrecht. 

De bundel is samengesteld voor hen die, in het onderwijs – hbo en wo – en in de praktijk, te maken hebben met het ondernemingsrecht. In totaal worden 125 uitspraken behandeld. Iedere bespreking bevat een beknopte samenvatting van de casus en de centrale overwegingen en beslissingen van de betrokken gerechtelijke instanties. Daardoor is direct de juridische kern bij iedere uitspraak herkenbaar.
  
Na iedere bespreking van een arrest of een beschikking is tevens ‘uitleg’ opgenomen. In deze uitleg geven de auteurs duiding aan
de uitspraak binnen het desbetreffende leerstuk en stippen zij aan waarom de uitspraak van belang is.
  
Achter in het boek zijn voor het gemak vier registers opgenomen: een alfabetisch register, een chronologisch register, een register op
instantie en een register op onderwerp.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.