Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO)

Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO)
  • ISSN 2452‐3135
Redacteur:Mr. J. Barneveld, Mr. J.H.L. Beckers, Mr. drs. A.A. Bootsma, Mr. E.A. van Dooren, Mr. dr. E.V.A. Eijkelenboom, Mr. K.W.C. Geurts, Mr. T.A. Keijzer, Mr. B.I. Kraaipoel, Mr. J. van der Kraan, Mr. N. Kreileman, Mr. E.C.H.J. Lokin (hoofdredacteur), Lies Meiboom (redactie-secretariaat), Mr. M. Mussche, Mr. M.C.A. van den Nieuwenhuijzen, Mr. J. Nijland, Mr. F.G.K. Overkleeft, J.M.W. Pool LL.M. BSc., Mr. K.H.M. de Roo, Mr. drs. B. van Schilfgaarde en Mr. O.J.W. Schotel
Icon_magazine Jaarabonnement (papier & online) | € 415,00 (excl. btw)
Icon_online Jaarabonnement (online) | € 317,00 (excl. btw)
Icon_online http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/mvo Bekijk

Maandblad voor Ondernemingsrecht (MvO) richt zich op het brede ondernemingsrecht en biedt met name ook een platform voor jong ondernemingsrechtelijk talent. Vertrekpunt is Boek 2 BW, maar er is ook oog voor verwante onderwerpen zoals het ondernemingsrechtelijk arbeidsrecht, financiële toezichtwetgeving en regulering van accountancy. De kern blijft echter Boek 2 BW. Daarbij staat jurisprudentie centraal. Maandelijks wordt er één wetenschappelijk, uitgebreid artikel opgenomen, met daarnaast twee tot drie kortere bijdragen die één of meer uitspraken behandelen. Zo geeft MvO de lezer inzicht in de laatste ontwikkelingen en trends in het ondernemingsrecht.

De frequentie van de online te publiceren artikelen is maandelijks. De bundeling en toezending in gedrukte vorm vindt eens per twee maanden plaats.

Vragen aan de redactie kunt u mailen naar mevrouw E.J. Meiboom, info@sweepingmaytree.com.

    Jaarabonnement

    U kunt kiezen voor een jaarabonnement incl. of excl. een papieren exemplaar. Met beide jaarabonnementen hebt u tevens toegang tot het online archief via www.bjutijdschriften.nl en ontvangt een e-mailattendering bij nieuw verschenen nummers.

    Pay per article
    Op zoek naar een los artikel? Voor een vast bedrag van € 17,50 (excl. btw) koopt u 24 uur toegang en kunt u een artikel in PDF downloaden en printen, zonder abonnement te nemen. Ga voor het kopen van 24 uur toegang naar www.bjutijdschriften.nl