Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commentaar & Context Wet herziening partneralimentatie

Commentaar & Context Wet herziening partneralimentatie
  • Jaar van uitgave 2020
  • 94 pagina's
Auteur:W.M. Schrama, Bregje Dijksterhuis en N.D.S. Spalter
Reeks:Commentaar & Context
Icon_printbook 978‐94‐6290‐733‐1 | 1e druk | € 40,00
Icon_ebook 978‐94‐6094‐537‐3 | digitaal boek | € 40,00

In januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie inwerking getreden. Dit brengt voor de praktijk belangrijke veranderingen met zich mee, met name waar het de duur van de partneralimentatie betreft. Belangrijk is hierbij dat de nieuwe wet gebaseerd is op een initiatiefwetsvoorstel, dat in de loop van de parlementaire behandeling ingrijpend gewijzigd is. Bovendien is in de Tweede Kamer een belangrijk amendement ingediend, dat is overgenomen en dat naar verwachting in de rechtspraktijk van groot belang gaat zijn. Het voorgaande betekent dat er op een aantal punten open vragen liggen die door de rechterlijke macht in samenhang met de doctrine beantwoord zullen worden. Dit boek beoogt daarbij een leidraad te bieden. Het zet per wettelijke bepaling de parlementaire geschiedenis op een rij en geeft een commentaar op die bepalingen. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke vragen onbeantwoord zijn, alsmede welke antwoorden daarop gegeven kunnen worden. De bundel vangt aan met een algemene inleiding van parlementaire stukken en commentaar die niet specifiek bij een wettelijke bepaling horen, maar in breder verband relevant zijn.