Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie

Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie
  • Jaar van uitgave 2020
  • 298 pagina's
Auteur:prof. mr. E. Bauw, mr. J. Biezenaar en mr. J. van Mourik
Reeks:Commentaar & Context
Icon_printbook 978‐94‐6290‐774‐4 | hardcover | 1e druk | € 45,00

De wettelijke regeling van de collectieve actie is sinds de invoering in 1994 verschillende keren gewijzigd en aangevuld. De inwerkingtreding van de Wet afwikkeling massaschade in een collectieve actie (WAMCA) op 1 januari 2020 is daarvan de meest ingrijpende. Het opent de weg voor collectieve schadevergoedingsacties bij de rechter, waar eerder de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) al de verbindendverklaring door de rechter van collectieve schikkingen mogelijk had gemaakt.

Inmiddels is een complex geheel van onderling samenhangende regelingen in het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering ontstaan. 

Dit boek geeft de gebruiker inzicht in de inhoud en de achtergronden van de huidige wettelijke regeling. Per artikel worden relevante passages uit de parlementaire geschiedenis weergegeven en voorzien een daarop aansluitend commentaar. In dat commentaar wordt verwezen naar andere bronnen dan de parlementaire geschiedenis, zoals relevante jurisprudentie.