Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Introductie (internationale) mediation

Voor iedereen die mediation wil begrijpen en toepassen

Introductie (internationale) mediation
  • Jaar van uitgave 2019
  • 166 pagina's
Auteur:C.M.L. Hille en B.E.E. van Sytzama
Reeks:Studieboeken bestuur en beleid
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6236‐952‐8 | paperback | 1e druk | € 33,00

Introductie (internationale) mediation belicht mediation vanuit verschillende disciplines, om daarmee het vak recht te doen. Recht, organisatiekunde, psychologie, internationale betrekkingen, conflictstudies en genderstudies behandelen elk aspecten van (internationale) mediation.

Mediation vergt een integrale kijk op mensen en hoe zij binnen organisaties en staten opereren. De kunst van mediation is het uit elkaar halen van aspecten, lagen en systemen van een conflict en deze voor partijen inzichtelijk maken, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken. Door escalatie en trauma’s die conflicten teweegbrengen, lijkt dit soms niet mogelijk, maar toch dient de mediator hier een weg in te vinden.

Dit boek onderscheidt zich van andere mediationboeken doordat er naast theorie nadrukkelijk aandacht is voor vaardigheden. Behalve de basistheorie van mediation worden drie belangrijke methoden van onderhandelen behandeld: de Harvard-methode met core concerns, geweldloze communicatie en de ABC-methode. Onderscheidend is verder de aandacht voor mediation in de internationaal-politieke context, alsmede voor de rol van gender en interculturele communicatie in (internationale) mediation.

Doelgroep

Het boek kan gebruikt worden op universiteiten en hogescholen bij de studies/opleidingen Bestuurskunde, Internationale Betrekkingen en Politicologie. Ook kan het boek gebruikt worden bij cursussen over mediation, conflictbeheersing en leiderschap. Daarnaast voor de geïnteresseerde jurist.

Auteursinformatie

Charlotte Hille houdt zich bezig met internationale vastgelopen conflicten tussen staten en Elodie van Sytzama met vastgelopen conflicten in onderhandelingen tussen mensen. Het boek is gebaseerd op colleges en workshops die de auteurs al ruim vijftien jaar geven.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.

 

Filmmateriaal

Filmmateriaal bij Introductie (internationale) mediation