Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Voorbij de eeuw van bureaucratie

Van regelorganisatie naar casusorganisatie

Voorbij de eeuw van bureaucratie
  • Jaar van uitgave 2017
  • 220 pagina's
Auteur:Jan Herman de Baas
Icon_printbook 978‐94‐6236‐803‐3 | 1e druk | € 27,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐793‐7 | digitaal boek | € 27,00

De overheid handelt steeds meer als partner in netwerken en hanteert maatwerk in plaats van standaard regels. Maar wat betekent dat voor de interne organisatie van overheden? Dit boek laat in tien omkeringen zien hoe de werking van overheidsorganisaties binnenste buiten wordt gekeerd. Na honderd jaar lijken de zo vertrouwde kenmerken van Webers bureaucratiemodel achterhaald. Het karakter van overheidsorganisaties wordt tegenwoordig meer bepaald door tegenoverstelde kenmerken: van regelorganisatie naar casusorganisatie.

Voorbij de eeuw van bureaucratie neemt de lezer mee naar de geleidelijke ontwikkeling van de casus organisatie en naar de bestuurskundig-theoretische achtergronden: waarom willen overheden dit eigenlijk? Ook de dagelijkse praktijk komt aan de orde: wat verandert er concreet in de positie van de professional, de verhouding tussen medewerkers, sturing en management, verantwoording, de aard van het werkproces en ons gedrag?

Doelgroep

Dat maakt dit boek boeiend voor wie de actuele ontwikkeling van overheidsorganisaties wil begrijpen én voor wie er in de eigen praktijk vorm aan wil geven.

Auteursinformatie

Jan Herman de Baas kent het lokaal en regionaal bestuur van binnenuit. Hij heeft dertig jaar werkervaring als (hoogste) ambtenaar bij vijf gemeenten, vier provincies en als adviseur en begeleider bij tientallen andere overheden. Hij koppelt praktijk en theorie aan elkaar, mede dankzij veertien jaar ervaring als parttime-docent Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen.