Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Civilologie | Civilology
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
International Center for Financial law & Governance
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
OM-reeks
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkreeks IPR
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Q&A reeks
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Cross-Border Crime Colloquium series
UCFOR
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
VU-strafrechtreeks
Wet & Geschiedenis
 

Vereniging voor Milieurecht

De Vereniging voor Milieurecht (VMR) stelt zich ten doel de belangstelling voor en de beoefening van het milieurecht te bevorderen. Zij houdt zich met name bezig met regelgeving op het gebied van de milieuhygiëne en natuur- en landschapsbehoud. In deze reeks verschijnen onder meer de teksten van de ledenvergaderingen en de door de VMR georganiseerde workshops.

Met recht naar een circulaire economie

Met recht naar een circulaire economie (deel 2017)

Chris Backes, John Tieman en Natasja Teesing
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐394‐4 | paperback | 1e druk | € 49,50
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐719‐7 | Digitaal boek | € 49,50
Duurzame handel in juridisch perspectief

Duurzame handel in juridisch perspectief (deel 2014)

J.M. Bazelmans, W. Th. Douma, L.F.H. Enneking, S. van ‘t Foort, K. Jesse, M.M. van der Kooij, M.M.P. van Oorschot, M.A. Robesin, N.J. Schrijver, S. van der Velde, J.M. Verschuuren, A.L. Vytopil en L.F. Wiggers-Rust
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐020‐2 | paperback | 1e druk | € 52,00
Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen

Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen

Jonathan Verschuuren, Kees Bastmeijer, Willem Bruil, Harm Dotinga, Ralph Frins, Kars de Graaf, Frank Groothuijse, Marieke Kaajan, Arnold van Kreveld, Peter Mendelts, Marleen van Rijswick, Joost Rutteman, Toine Spapens, Arie Trouwborst, Maarten Verhoeven, Teun Verstappen en Anne de Vries
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐721‐8 | paperback | 1e druk | € 50,00
  • Icon_ebook 978‐94‐6094‐454‐3 | Digitaal boek | € 47,50
Milieubescherming in het omgevingsplan

Milieubescherming in het omgevingsplan

Natasja Teesing
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐358‐6 | paperback | 1e druk | € 49,50
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐667‐1 | Digitaal boek | € 49,50