Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Civilologie | Civilology
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
International Center for Financial law & Governance
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
OM-reeks
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkreeks IPR
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Q&A reeks
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Cross-Border Crime Colloquium series
UCFOR
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
VU-strafrechtreeks
Wet & Geschiedenis
 

Reports NACIIL/Preadviezen NVRII

Ondernemingen en particulieren hebben vaak buitenlandse vermogensbestanddelen, aandeelhouders, financiers, dochterbedrijven of debiteuren. Bij een reorganisatie, grensoverschrijdende verhuizing of zetelverplaatsing, turnaround of insolventie neemt regelgeving en rechtspraak een telkens belangrijker plaats in. Bij de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) komt dit rechtsgebied in brede zin aan de orde.

The 800-pound Gorilla: Limits to Group Structures and Asset Partitioning in Insolvency

The 800-pound Gorilla: Limits to Group Structures and Asset Partitioning in Insolvency

Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)
  • Icon_printbook 978‐94‐6236‐957‐3 | paperback | 1e druk | € 39,50
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐644‐2 | Digitaal boek | € 39,50
Directors' liability in the twilight zone

Directors' liability in the twilight zone

Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)
  • Icon_printbook 978‐94‐6236‐866‐8 | paperback | 1e druk | € 39,50 / $ 47,50 / £ 37,00
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐911‐5 | Digitaal boek | € 39,50 / $ 47,50 / £ 37,00
Universele werking voor niet-EU-insolventies?

Universele werking voor niet-EU-insolventies?

Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐420‐0 | paperback | 1e druk | € 27,50
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐762‐3 | Digitaal boek | € 27,50 / $ 22,50 / £ 36,00
The Bank Recovery and Resolution Directive and the Single Resolution Mechanism

The Bank Recovery and Resolution Directive and the Single Resolution Mechanism

Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII) / Netherlands Association for Comparative and International Insolvency Law (NACIIL)
  • Icon_printbook 978‐94‐6236‐716‐6 | paperback | 1e druk | € 27,50 / $ 33,07 / £ 25,97
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐635‐0 | Digitaal boek | € 27,50 / $ 33,07 / £ 25,97