Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Civilologie | Civilology
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
International Center for Financial law & Governance
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
OM-reeks
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkreeks IPR
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Q&A reeks
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Cross-Border Crime Colloquium series
UCFOR
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
VU-strafrechtreeks
Wet & Geschiedenis
 

Praktijkreeks IPR

De boeken in de Praktijkreeks IPR beogen een overzichtelijke behandeling te geven van diverse onderwerpen van internationaal privaatrecht. Elk onderwerp van IPR wordt in de afzonderlijke delen besproken aan de hand van de drie vragen van IPR naar de rechtsmacht van de Nederlandse rechter, het toepasselijke recht op de rechtsverhouding, en de erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen. Gestreefd wordt naar een geïntegreerde behandeling van de genoemde vragen van formeel en materieel IPR. De afzonderlijke delen van de Praktijkreeks IPR vormen tezamen een losdelig handboek op het terrein van het Nederlandse internationaal privaatrecht.

Hoofdredactie
Prof. mr. dr. P. Vlas
Prof. mr. F. Ibili
Mr. M. Zilinsky

Voormalige leden hoofdredactie
Mr. L. Strikwerda

Eerder verschenen:

(Maklu) 

S.W.E. Rutten, Huwelijk en burgerlijke stand, 1e druk 2011
D. van Iterson, Ouderlijke verantwoordelijkheid en kinderbescherming, 1e druk 2011
I.S. Joppe, Huwelijksvermogensrecht, 3e druk 2010
P. Vlas, Rechtspersonen, 5e druk 2017
F. Ibili, Goederenrecht, 1e druk 2014
L. Strikwerda, De overeenkomst in het IPR, 4e druk 2015
R.I.V.F. Bertrams, Koop, 3e druk 2014
J.A. Pontier, Onrechtmatige daad en andere niet-contractuele verbintenissen, 3e druk 2015
H. Duintjer Tebbens & M. Zilinsky, Productaansprakelijkheid, 2e druk 2009
G.C.C. Lewin, Interregionaal privaatrecht, 1e druk 2014

(Kluwer)

P.M.M. Mostermans, Echtscheiding, 3e druk 2006
L.Th.L.G. Pellis, Alimentatie, 1e druk 1996
M.V. Polak, Vermogensrechtelijke meerpartijenverhoudingen, 1e druk 1993
A.P.M.J. Vonken, Verkeersongevallen, 1e druk 1996 
E.M. Wesseling-van Gent, Rechtsingang en rechtshulp, 1e druk 1994
R. van Delden, Internationale handelsarbitrage, 1e druk 1996 
 

Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR

Arbeidsovereenkomst en arbeidsverhoudingen in het IPR

Prof. mr. J.A. Pontier
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐775‐1 | 1e druk | € 62,50
  • Icon_ebook 978‐94‐6094‐513‐7 | Digitaal boek | € 62,50
Erfrecht in het IPR

Erfrecht in het IPR

Prof. mr. A.L.G.A. Stille
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐712‐6 | paperback | 1e druk | € 63,00
  • Icon_ebook 978‐94‐6094‐426‐0 | Digitaal boek | € 59,00