Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Civilologie | Civilology
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
International Center for Financial law & Governance
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
OM-reeks
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkreeks IPR
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Q&A reeks
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Cross-Border Crime Colloquium series
UCFOR
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
VU-strafrechtreeks
Wet & Geschiedenis
 

NILG - Vastgoed, Omgeving en Recht

De serie Vastgoed, Omgeving en Recht is gericht op kennisuitwisseling en debat tussen theorie en praktijk op het terrein van vastgoed, omgeving en recht in brede zin. Monografieën, proefschriften,conferentiebundels en commentaren maken deel uit van de reeks. De serie maakt deel uit van het Netherlands Institute for Law and Governance (NILG).

Het NILG is een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelt onderzoek op het terrein van law and governance te bevorderen. Het staat open voor samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen. De huidige partners van het NILG zijn het Groningen Centre for Law and Governance, het Kooijmans Instituut for Law and Governance, de Law and Governance Group van Wageningen University and de leerstoelgroep Law, Governance & Technology van de Universiteit Twente. Het onderzoeksthema van het NILG is de interactie tussen publieke en private belangen en publieke en private actoren bij de governance, regulering en juridische behandeling van sociale, politieke en economische relaties.

New Perspectives on Acquisitive Prescription

New Perspectives on Acquisitive Prescription (deel 12)

B. Hoops and E.J. Marais
  • Icon_printbook 978‐94‐6236‐959‐7 | paperback | 1e druk | € 58,00
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐747‐0 | Digitaal boek | € 58,00
National-Level Adoption of International Standards on Expropriation, Compensation and Resettlement

National-Level Adoption of International Standards on Expropriation, Compensation and Resettlement (deel 11)

Nicholas K. Tagliarino
  • Icon_printbook 978‐94‐6236‐940‐5 | paperback | 1e druk | € 58,00 / $ 74,00 / £ 58,00
Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands

Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands (deel 10)

Mr. dr. B. Hoops LL.M.
  • Icon_printbook 978‐94‐6290‐567‐2 | paperback | 1e druk | € 45,00
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐961‐0 | Digitaal boek | € 45,00
Rethinking Expropriation Law III

Rethinking Expropriation Law III (deel 9)

B. Hoops, E.J. Marais, L. van Schalkwyk, and N.K. Tagliarino
  • Icon_printbook 978‐94‐6236‐877‐4 | paperback | 1e druk | € 83,50 / $ 101,00 / £ 79,00
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐929‐0 | Digitaal boek | € 83,50 / $ 101,00 / £ 79,00
Property Law Perspectives V

Property Law Perspectives V (deel 8)

B. Hoops, L. Rostill, and R. Koolhoven
  • Icon_printbook 978‐94‐6236‐735‐7 | paperback | 1e druk | € 72,50 / $ 87,75 / £ 68,90
  • Icon_ebook 978‐94‐6274‐668‐8 | Digitaal boek | € 72,50 / $ 87,75 / £ 68,90
De flexibiliteit van het recht van erfpacht

De flexibiliteit van het recht van erfpacht (deel 4)

F.J. Vonck
  • Icon_printbook 978‐90‐8974‐778‐5 | paperback | 1e druk | € 81,50