Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Onze reeksen

Amsterdam Institute for Law and Behavior (A-LAB)
Bakelsinstituut
Belastingheffing
Belastingrecht
Best Practice Guides
Boom Basics
Boom fiscale casuïstiek
Boom fiscale studieboeken
Boom juridisch opleidingen
Boom Juridische praktijkboeken
Boom Juridische studieboeken
Boom Juridische wettenbundels
Boom Jurisprudentie en documentatie
Boom Masterreeks
Centre for Law & Innovation
Centre for the Study of European Contract Law
Centrum voor Migratierecht
Centrum voor Recht, Bestuur en Samenleving
Civilologie | Civilology
Commentaar & Context
E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek
Groningen Centre for Law and Governance
Huurrecht-reeks
International Center for Financial law & Governance
Jonge meesters
Jonge VAR
Juridische informatievaardigheden
Juridische methodologie
Juridische vaardigheden
Korte introducties
Letselschadereeks (LSA)
Mbo Bronnenboeken
Montaigne reeks
Montesquieu Reeks
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht
Nieuwspoort
NILG - Familie & Recht
NILG - Governance & Recht
NILG - Markt, overheid en recht
NILG - Openbare orde & veiligheid
Offerhauskring
OM-reeks
Parlementaire Geschiedenis Modernisering Wetboek van Strafvordering
Praktijkreeks IPR
Praktijkvaardigheden
Praktijkvaardigheden fiscaliteit
Q&A reeks
Raden voor Rechtsbijstand
Recht begrepen
Recht in je opleiding
Recht in kort bestek
Recht van de Islam en het Midden-Oosten
Reports NACIIL/Preadviezen NVRII
Rotterdam Institute of Private Law
Samen - leven + scheiden
Schoordijk Instituut
SSR (Studiecentrum Rechtspleging)
Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR)
Tekstuitgaven
The Cross-Border Crime Colloquium series
UCFOR
Uittreksels jurisprudentie
Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (UCALL)
Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland
Vereniging voor Milieurecht
VU-strafrechtreeks
Wet & Geschiedenis
 

Montaigne reeks

Het Montaigne centrum van de Universiteit Utrecht coördineert en initieert onderzoek naar ontwikkelingen op het terrein van de rechtspleging en conflictoplossing op zowel nationaal, transnationaal als internationaal niveau. De resultaten van dit onderzoek wil het centrum voor een ruim(internationaal) publiek uit zowel praktijk als wetenschap beschikbaar maken.

Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen

Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen (deel 14)

Stefan Kulk en Stijn van Deursen
 • Deze publicatie is helaas uitverkocht.
Meer informatie Embargo tot nader bericht
Naar een nabijheidsrechter?

Naar een nabijheidsrechter? (deel 13)

E. Bauw, S. Voet, E.G.D. van Dongen, J. van Mourik en M.A. Simon Thomas
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐709‐6 | paperback | 1e druk | € 45,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6094‐324‐9 | Digitaal boek | € 45,00
Conflicten in economische ketens

Conflicten in economische ketens (deel 12)

Frans van Dijk
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐682‐2 | paperback | 1e druk | € 22,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐573‐5 | Digitaal boek | € 22,50
Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure)

Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure) (deel 11)

L. van Lent, M.M. Boone en K. van den Bos
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐139‐3 | Digitaal boek | € 42,00
Algoritmes en grondrechten

Algoritmes en grondrechten (deel 10)

Janneke Gerards, Remco Nehmelman en Max Vetzo
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐541‐2 | paperback | 1e druk | € 45,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐922‐1 | Digitaal boek | € 45,00
De kansen voor een Netherlands Commercial Court

De kansen voor een Netherlands Commercial Court (deel 9)

E. Bauw, Harold Koster en Sonja Kruisinga
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐484‐2 | paperback | 1e druk | € 45,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐853‐8 | Digitaal boek | € 45,00
Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing

Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing (deel 8)

Prof. dr. mr. E. Bauw, C.C. de Kluiver, Dr. mr. M.A. Simon Thomas en Dr. mr. W. van der Woude
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐481‐1 | paperback | 1e druk | € 36,50
Geschikt of niet geschikt?

Geschikt of niet geschikt? (deel 7)

R.J. Verschoof en Wibo van Rossum
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐476‐7 | paperback | 1e druk | € 67,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐841‐5 | Digitaal boek | € 67,00
Politieke processen

Politieke processen (deel 6)

E. Bauw
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐428‐6 | paperback | 1e druk | € 25,50
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐773‐9 | Digitaal boek | € 25,50
De eigen(aardig)heid van de kantonrechter

De eigen(aardig)heid van de kantonrechter (deel 5)

Kim van der Kraats
 • Icon_printbook 978‐94‐6290‐414‐9 | paperback | 1e druk | € 53,00
 • Icon_ebook 978‐94‐6274‐752‐4 | Digitaal boek | € 53,00