Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wetgeving belastingrecht 2020

Selectie van belangrijkste belastingwetten

Wetgeving belastingrecht 2020
  • Jaar van uitgave 2020
  • 642 pagina's
Auteur:Prof. mr. dr. J.P. Boer en Mr. L.J.A. Pieterse
Reeks:Boom Juridische wettenbundels
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Voor docenten: Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐731‐7 | paperback | 1e druk | € 26,50

De wetgeving op het terrein van het belastingrecht wordt doorgaans als ingewikkeld en onoverzichtelijk ervaren. Om tot de kern daarvan door te dringen, is deze handzame compilatie van de belangrijkste wetten samengesteld. Deze bestaat uit een selectie van de meest relevante belastingwetten en regelingen. De bundel verschaft studenten die een basisvak belastingrecht volgen op gestructureerde wijze houvast bij de bestudering van de stof.

De door ons geselecteerde regelgeving is – met het oog op het gemak van de gebruiker – gegroepeerd in drie secties: materiële belastingwetten, formele belastingwetten en een sectie met daarin uittreksels van diverse belangrijke aanpalende wetten, zoals de Grondwet, en fundamentele voorschriften, zoals mensenrechtenverdragen.

Deze bundel is gebaseerd op de in 2020 geldende regelgeving.

Doelgroep

Deze uitgave is geschikt voor zelfstandig gebruik door studenten die een HBO- of WO-vak belastingrecht volgen.

Auteursinformatie

Prof. mr. dr. J.P. Boer is hoogleraar Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en tevens partner bij Lubbers, Boer & Douma.
Mr. L.J.A. Pieterse is verbonden aan de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.