Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wet arbeidsmarkt in balans

Geconsolideerde wettekst titel 7.10 BW inclusief WAADI, overgangsrecht en gedelegeerde regelgeving

Wet arbeidsmarkt in balans
  • Jaar van uitgave 2020
  • 204 pagina's
Auteur:A.R. Houweling en M.J.M.T. Keulaerds
Reeks:Tekstuitgaven
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐813‐0 | paperback | 4e druk | € 10,50
Icon_ebook 978‐90‐5454‐714‐3 | digitaal boek | € 10,50

Ten opzichte van de vorige druk zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

  • De wetteksten zijn geactualiseerd per 1 april 2020
  • Wijzigingen mbt art 7:627 en 7:628 BW zijn doorgevoerd
  • De Verzamelwet SZW 2020 is verwerkt
  • De WNRA is verwerkt
  • De WAADI is toegevoegd
  • De gedelegeerde regelgeving is geüpdate en er zijn twee nieuwe regelingen toegevoegd (Regeling onwerkbaar weer en Besluit allocatie arbeidskrachten door intermediairs)

Deze 4e druk is de opvolger van de 2e druk. De 3e druk van deze uitgave is gemaakt voor een specifieke opdrachtgever en niet in de handel gebracht. 

---

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid. Daarnaast introduceert de WAB WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract.

Dit boek bevat de wetteksten van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI), zoals deze luiden na inwerkingtreding van de WAB en de Wet transitievergoeding, en van het overgangsrecht. Voor het gebruiksgemak zijn gewijzigde wetteksten grijs gemarkeerd en gewijzigde artikel(led)en vetgedrukt. Daarnaast zijn alle artikel(led)en van een margewoord voorzien.

Een niet onbelangrijk deel van het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid is uitgewerkt in AMvB’s en ministeriële regelingen. Deze uitgave bevat actuele versies van relevante gedelegeerde regelgeving.

Dit boek is een absolute must have voor eenieder die zich met arbeidsrecht bezighoudt.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.