Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Wet arbeidsmarkt in balans

Een korte introductie

Wet arbeidsmarkt in balans
  • Jaar van uitgave 2020
  • 90 pagina's
Auteur:P. Kruit en A.M. Wevers
Reeks:Korte introducties
Icon_printbook 978‐94‐6290‐766‐9 | paperback | 1e druk | € 19,00
Icon_ebook 978‐94‐6094‐705‐6 | digitaal boek | € 19,00

De Wet arbeidsmarkt in balans is de tweede wijziging binnen het arbeidsrecht in een periode van vijf jaar. In 2015 werd de Wet werk en zekerheid geïntroduceerd maar voor de huidige regering was het desalniettemin tijd om opnieuw grote wijzigingen in het arbeidsrecht door te voeren. De Wet arbeidsmarkt in balans heeft (opnieuw) als doel ‘flex minder flex’ en ‘vast minder vast’ te maken. Dit leidt tot grote veranderingen in onder meer het gebruik van oproepovereenkomsten, de ketenregeling, payrolling, de ontslaggronden en de transitievergoeding. 

Deze korte introductie biedt een handzame handleiding bij de wijzigingen die met de Wet arbeidsmarkt in balans worden doorgevoerd. Eveneens wordt in deze introductie ingegaan op de Wet compensatie transitievergoeding die per 1 april 2020 wordt ingevoerd en op de beschikking van de Hoge Raad van 8 november 2019 over slapende dienstverbanden.

Auteursinformatie

Pascal Kruit is advocaat sinds 2011. In 2012 is hij gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit op het onderwerp ‘ontbinding van de arbeidsovereenkomst’. Hij doceert over arbeidsrechtelijke onderwerpen en publiceert frequent in arbeidsrechtelijke vakliteratuur. Loes Wevers is advocaat sinds 2010 en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij heeft bijzondere expertise in en ervaring met flexibele arbeid en collectief arbeidsrecht.