Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Proeve van een verbeterde Grondwet

Proeve van een verbeterde Grondwet
  • Jaar van uitgave 2018
  • 246 pagina's
Auteur:Huub Linthorst
Icon_printbook 978‐94‐6290‐536‐8 | paperback | 1e druk | € 45,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐909‐2 | digitaal boek | € 45,00

Geeft onze Grondwet nog wel een actueel beeld van de verhoudingen tussen de machten in de staat en van de legitimatie van het overheidsgezag? Is de Nederlandse Grondwet voldoende toegerust om in ons land 'Poolse en Hongaarse toestanden' tegen te gaan? De auteur van dit boek betwijfelt dit en vindt het hoog tijd dat onze Grondwet, na 35 jaar, eens grondig wordt herzien. Daarbij stelt hij wijzigingen voor die veelal eerder onderwerp van discussie zijn geweest, maar in dit boek worden  gepresenteerd als een geheel verbeterde Grondwet. Uitgangspunten daarbij zijn dat de continuïteit ten opzichte van de huidige Grondwet gehandhaafd moet blijven en dat de haalbaarheid niet uit het oog wordt verloren.

Deze Proeve van een verbeterde Grondwet bevat een wetsvoorstel voor een geheel herziene Grondwet, met een algemene en een artikelsgewijze toelichting. De algemene toelichting laat zich lezen als een kritisch commentaar op het Nederlands staatsrecht, met als intermezzo’s tal van columns over staatsrechtelijke rariteiten.

Dit boek kan ook worden gezien als een alternatief voor de beperkte voorstellen tot grondwetswijziging van de Staatscommissie parlementair stelsel. De auteur gaat ervan uit dat die namelijk onvoldoende zullen zijn om onze democratische rechtstaat weerbaarder te maken en onze Grondwet te moderniseren. Dit boek is onmisbaar voor iedereen die geïnteresseerd is in deze discussie.

Auteursinformatie

Huub Linthorst (*1945) studeerde rechten aan de RU Leiden. Hij werkte vanaf 1971 als beleidsjurist, wetgevingsjurist en juridisch adviseur op de ministeries van Binnenlandse Zaken, Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en Economische Zaken. Op Economische Zaken was hij sinds 1999 directeur Wetgeving en Juridische Zaken. Na zijn pensionering in 2010 was hij lid van verschillende commissies, waaronder de Selectiecommissie rechterlijke macht en de Kwaliteitscommissie BIBOB. Hij publiceerde eerder in onder meer het Nederlands Juristenblad en het Hollands Maandblad.