Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?

Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?
  • Jaar van uitgave 2018
  • 52 pagina's
Auteur:R.J. Philips, J.H. Lemstra en L.T. Visscher
Reeks:Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (deel 37)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐488‐0 | paperback | 1e druk | € 29,50

Op 25 november 2016 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was ‘Procesfinanciering door derden: een oplossing of een probleem?’.

Als inleiders traden op:

  • dhr. mr. J.H. Lemstra (advocaat te Amsterdam);
  • dhr. mr. R.J. Philips (Managing Director, Redbreast);
  • dhr. prof. mr. dr. L.T. Visscher (bijzonder hoogleraar Legal Economic Analysis of Tort and Damages, Erasmus School of Law).

Dit deel in de serie van uitgaven van de NVvP bevat de neerslag van deze bijeenkomst.

Dhr. mr. J.J. Dammingh en dhr. mr. L.M. van den Berg (respectievelijk universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en senior juridisch medewerker in de Rechtbank Gelderland, tevens als onderzoeker procesrecht verbonden aan voormelde universiteit) hebben verslag gedaan van de discussie tijdens de vergadering.