Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Privaatrecht en markt

Privaatrecht en markt
  • Jaar van uitgave 2020
  • 366 pagina's
Auteur:W.H. van Boom
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐790‐4 | hardcover | 1e druk | ±€ 49,00
Icon_ebook 978‐94‐6094‐956‐2 | digitaal boek | € 49,00

In onze samenleving vindt veel van het maatschappelijk verkeer plaats op markten, waar uitwisseling van geld, goederen en diensten plaatsvindt. Op die markten gelden altijd spelregels. Het Nederlandse vermogensrecht is onderdeel van die spelregels. Maar er zijn ook nog heel veel andere regels buiten het privaatrecht die ook gelden. Welke zijn dat? Hoe werken die andere regels uit op vermogensrechtelijke leerstukken? En hoe werkt dat vermogensrecht op zijn beurt uit op die betreffende markt? Wat is de verhouding tussen het vermogensrecht en die andere regels? Zijn sommige regels beter dan andere, en hoe bepalen we dat? Over die vragen gaat dit boek. Het laat zien dat het Nederlandse privaatrecht onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de juridische infrastructuur van onze marktsamenleving. Het laat ook zien dat het vermogensrecht in samenspel met specifieke publiekrechtelijke regels van marktregulering en met zelfregulering, een rechtssysteem vormt dat markten faciliteert en geleidt.

Auteursinformatie

Willem van Boom (1969) is hoogleraar civiel recht aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek bestrijkt het privaatrecht in brede zin, maar omvat ook rechtsvergelijking en methodologie van privaatrechtelijk onderzoek. Weerkerend thema in zijn werk is de plaats en werking van het privaatrecht in zijn sociaaleconomische context. 

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.