Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans

Parlementaire Geschiedenis Wet arbeidsmarkt in balans
  • Jaar van uitgave 2019
  • 1556 pagina's
Auteur:prof. mr. G.C. Boot, prof. mr. A.R. Houweling en mr. M.J.M.T. Keulaerds
Reeks:Wet & Geschiedenis
Icon_printbook 978‐94‐6290‐667‐9 | hardcover | 1e druk | € 160,00
Icon_ebook 978‐94‐6274‐507‐0 | digitaal boek | € 160,00

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) wijzigt, in 2020, het ontslagrecht en de regelgeving over flexibele arbeid. Tevens introduceert de WAB premiedifferentiatie naar de aard van het contract en wijzigt deze de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en de Wet transitievergoeding. Laatstgenoemde wet regelt onder andere de compensatie van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige
arbeidsongeschiktheid.

Dit tweedelige boek bevat de parlementaire geschiedenis van de WAB en de Wet transitievergoeding, thematisch en per wetsartikel. Ook zijn verslagen opgenomen van een tijdens de parlementaire behandeling gehouden rondetafelgesprek en deskundigenbijeenkomst.

Daarnaast bevat dit boek de wetteksten van titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek en van de WAADI, zoals deze luiden na inwerkingtreding van de WAB en de Wet transitievergoeding, en van het overgangsrecht.

De auteurs stelden eerder de in 2015 verschenen tweedelige Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid samen.

De royalty’s komen ten goede aan de Stichting Lawyers for Lawyers en de Stichting Rechters voor Rechters.

Doelgroep

Deze uitgave is onmisbaar voor eenieder die zich in de WAB en de Wet transitievergoeding wil verdiepen en zich in praktijk, wetenschap of onderwijs met arbeidsrecht bezighoudt.

Auteursinformatie

De auteurs stelden eerder de in 2015 verschenen tweedelige Parlementaire Geschiedenis Wet werk en zekerheid samen.

De royalty’s komen ten goede aan de Stichting Lawyers for Lawyers en de Stichting Rechters voor Rechters.