Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Over H.J. Hellema (1900-1982)

Over H.J. Hellema (1900-1982)
  • Jaar van uitgave 2019
  • 84 pagina's
Auteur:L.J.A. Pieterse
Icon_printbook 978‐94‐6290‐679‐2 | paperback | 1e druk | € 19,95
Icon_ebook 978‐94‐6274‐554‐4 | digitaal boek | € 19,95

De jurist H.J. Hellema (1900-1982) – erudiet, nuchter – heeft zijn sporen in het fiscale landschap nagelaten. Na bij een advocatenkantoor te hebben gewerkt, werd hij in 1941 benoemd tot buitengewoon hoogleraar belastingrecht aan de Vrije Universiteit. Daarnaast was Hellema in de naoorlogse jaren parlementariër (1952-1960), adviseur en commissaris. In de periode 1953-1970 annoteerde Hellema, die oog had voor de positie van belastingplichtigen, bijna honderd arresten van de belastingkamer van de Hoge Raad. Die annotaties – zijn beste werk – staan centraal in deze historiografie. Verder verschaft de auteur een impressie van zijn leven en passeren enkele werkzaamheden van Hellema de revue.

Auteursinformatie

L.J.A. Pieterse, de auteur van deze uitgave, werkt sinds 2010 voor de universiteit waaraan Hellema zo lang verbonden is geweest (1941-1970). Vanaf 2015 is hij tevens medewerker van de Universiteit Leiden. Verder is Pieterse onder meer redacteur, vaste medewerker van enkele fiscale vakbladen, examinator bij Nyenrode Business Universiteit en lid van het bestuur van de stichting die de prof. dr. D. Brüll-prijs in het leven heeft geroepen. In 2018 ontving hij voor zijn oeuvre de Jaap van den Berge-Literatuurprijs.