Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Naar een persoonlijke forensische psychologie en psychiatrie

Naar een persoonlijke forensische psychologie en psychiatrie
  • Jaar van uitgave 2019
  • 100 pagina's
Auteur:Frans Koenraadt
Reeks:Willem Pompe Instituut (deel 95)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐704‐1 | paperback | 1e druk | € 37,00

De Pompe-reeks is de publicatiereeks van het Willem Pompe Instituut. In deze reeks verschijnen wetenschappelijke studies, waaronder proefschriften, zowel van instituutsmedewerkers als van auteurs die een sterke verwantschap hebben met het gedachtegoed van dit instituut. De karakteristiek daarvan is –xtraditioneelx– gelegen in de combinatie van een juridische en sociaalwetenschappelijke benadering van strafrechtelijke problemen. De bescherming en handhaving van fundamentele rechten in een veranderende wereld is het centrale thema van het onderzoeksprogramma van het Willem Pompe Instituut. De positie van kwetsbare groepen ten opzichte van de overheid en de betekenis van individuele mensenrechten in een internationale context zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Auteursinformatie

Prof. dr. Frans Koenraadt is emeritus hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie aan de Universiteit Utrecht en Bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie/psychologie en criminologie aan de University of Curaçao. Van 1988-2009 was hij als rapporterend psycholoog werkzaam in het Pieter Baan Centrum te Utrecht. Hij is als senior onderzoeker c.q. wetenschappelijk adviseur verbonden aan het NIPF te Utrecht en aan de Forensisch Psychiatrische Kliniek te Assen.

Hij is tevens zelfstandig gevestigd in een eigen praktijk voor forensische psychologie te Amsterdam. Als forensisch psycholoog houdt hij zich bezig met gedragskundige rapportage pro Justitia ten behoeve van de strafrechtspraak en de tuchtrechtspraak. Hij is lid van het College van Beroep van het NIP