Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Naar een nabijheidsrechter?

Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel

Naar een nabijheidsrechter?
  • Jaar van uitgave 2019
  • 248 pagina's
Auteur:E. Bauw, S. Voet, E.G.D. van Dongen, J. van Mourik en M.A. Simon Thomas
Reeks:Montaigne reeks (deel 13)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐709‐6 | paperback | 1e druk | € 42,00
Icon_ebook 978‐94‐6094‐324‐9 | digitaal boek | € 42,00

De vrederechter als een vorm van toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak spreekt de laatste jaren sterk tot de verbeelding. Het onderwerp mag zich verheugen in politieke belangstelling en het past goed in de ‘maatschappelijk effectieve rechtspraak’ die hoog op de agenda van de Rechtspraak staat. Dit boek doet verslag van een onderzoek naar de vrederechter in België en Frankrijk en is verricht in opdracht van het WODC en op verzoek van de Directie Rechtsbestel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek is uitgevoerd door het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de KU Leuven. Aan de hand van een literatuurstudie, interviews en twee expertmeetings brengt het onderzoek in kaart hoe het instituut van de vrederechter in deze landen functioneert, tegen de achtergrond van de experimenten met toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak in Nederland. Daarnaast staat in dit boek de vraag centraal of en hoe dit zou moeten leiden tot een toevoeging aan het bestaande aanbod van civiele rechtspraak in ons land. In dit kader worden ook de kosten en baten en andere mogelijke gevolgen daarvan op een rij gezet.