Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng

Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng
  • Jaar van uitgave 2018
  • 64 pagina's
Auteur:J.F. Aalders, J.A.M.A. Sluysmans en D.A. Verburg
Reeks:Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (deel 38)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐489‐7 | paperback | 1e druk | € 31,50

1e druk

Op 16 juni 2017 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was ‘Naar een betere opbrengst van de deskundigeninbreng’.

Als inleiders traden op:

  • mw. mr. J.F. Aalders (raadsheer Gerechtshof Amsterdam);
  • dhr. prof. mr. J.A.M.A. Sluysmans (advocaat te Den Haag en bijzonder hoogleraar onteigeningsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen);
  • dhr. mr. drs. D.A. Verburg (destijds seniorrechter inhoudelijk adviseur Rechtbank Midden-Nederland, nu staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State).

Dit deel in de serie van uitgaven van de NVvP bevat de neerslag van deze bijeenkomst.

Dhr. mr. J.J. Dammingh en dhr. mr. L.M. van den Berg (respectievelijk universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en stafjurist in de Rechtbank Gelderland, tevens als onderzoeker procesrecht verbonden aan voormelde universiteit) hebben verslag gedaan van de discussie tijdens de vergadering.