Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen

VMR 2019-1

Milieuproblemen in de landbouw: falend omgevingsrecht en mogelijke oplossingen
  • Jaar van uitgave 2019
  • 332 pagina's
Auteur:Jonathan Verschuuren, Kees Bastmeijer, Willem Bruil, Harm Dotinga, Ralph Frins, Kars de Graaf, Frank Groothuijse, Marieke Kaajan, Arnold van Kreveld, Peter Mendelts, Marleen van Rijswick, Joost Rutteman, Toine Spapens, Arie Trouwborst, Maarten Verhoeven, Teun Verstappen en Anne de Vries
Reeks:Vereniging voor Milieurecht
Icon_printbook 978‐94‐6290‐721‐8 | paperback | 1e druk | € 54,00
Icon_ebook 978‐94‐6094‐454‐3 | digitaal boek | € 54,00

Deze bundel biedt een overzicht van het juridisch kader voor de belangrijkste actuele milieuproblemen rond de landbouw, zoals de aanpak van de mestfraude, de stikstofproblematiek, de toelating en het gebruik van bestrijdingsmiddelen, de stand van de weidevogels en de bodem- en waterkwaliteit.
De bijdragen zijn toegespitst op de vraag hoe effectief de bestaande regelgeving is met betrekking tot het beperken van de milieu-impact van de landbouw. Daarnaast bekijken de auteurs of de situatie onder de Omgevingswet verbetert en of er andere verbeteringen nodig zijn, eventueel ook buiten de regelgeving.

Auteursinformatie

De VMR is een juridisch kennisnetwerk waarbij vanuit verschillende invalshoeken de actualiteiten en ontwikkelingen in het milieurecht worden besproken en becommentarieerd. De leden zijn werkzaam op uiteenlopende terreinen van het (milieu)recht en afkomstig uit diverse sectoren: overheid, bedrijfsleven, wetenschap, advocatuur, maatschappelijke organisaties, adviesbureaus en studenten.Het ledenaantal bedraagt rond de 850 personen.

De activiteiten van de vereniging zijn mogelijk dankzij de contributie van de leden en de inkomsten uit een deel van de activiteiten.