Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief

Mensenrechten vanuit internationaal en nationaal perspectief
  • Jaar van uitgave 2008
  • 450 pagina's
Auteur:Kristin Henrard
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐90‐5454‐943‐7 | paperback | 2e druk | € 69,00

Voor zowel rechtenstudenten als praktiserende juristen en overheidsfunctionarissen is het belangrijk een goede basiskennis te hebben van de rechten van de mens. Rechten van de mens werken in toenemende mate door in andere rechtsgebieden en zouden dus eigenlijk bij elk juridisch vraagstuk een rol moeten spelen. Hierbij kan men zich niet beperken tot de nationale (Nederlandse) rechtsorde, maar moet men ook de internationale verdragen en rechtspraak betrekken, niet in het minst vanwege de directe werking, of zoals het in de Nederlandse Grondwet wordt genoemd, ‘een ieder verbindendheid’.

Dit handboek biedt vanuit deze dubbele invalshoek niet alleen een overzicht van de algemene theoretische vraagstukken inzake mensenrechten (deel A), maar ook een analyse van een aantal sleutelrechten (deel B). Met name in deel B wordt naast het theoretische en internationale kader ook de Nederlandse benadering van het besproken recht behandeld.

Doelgroep

Het boek is zeer goed te gebruiken voor het verwerven van kennis van mensenrechten op universitair niveau. Het is ontwikkeld voor het vak Grondrechten bij de afstudeerrichting Staats- en Bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Auteursinformatie

Kristin Henrard was sinds 1999, eerst als UD, en vanaf 2003 als UHD, werkzaam bij de vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds mei 2007 is ze als UHD werkzaam aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze doceert de vakken Grondrechten en Comparative Human Rights en het seminar on minority protection. Ze werkt ook aan een VIDI-project over de rassendiscriminatierichtlijn van de EU. Daarnaast is ze senior non-resident researcher aan het European Centre on Minority Issues en editor van het NILR en het International Journal on Minority and Group Rights.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

Digitaal boek (PDF) - direct downloaden
Boek (gedrukt exemplaar) - levering twee tot vijf werkdagen
M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.