Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Jeugdrecht begrepen

Jeugdrecht begrepen
  • Jaar van uitgave 2020
  • 355 pagina's
Auteur:L. Janssen
Reeks:Recht begrepen
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐759‐1 | paperback | 7e druk | € 40,00

7e druk

LET OP: Ondanks onze zorgvuldigheid zijn er onverhoopt twee onjuistheden geslopen in de eerste oplage van deze zevende druk:

  • Op pagina 242 - Ophouden voor onderzoek (art. 56a Sv): Bij de duur van het ophouden voor onderzoek – zes of negen uur – moet worden toegevoegd dat daarbij de uren tussen middernacht en negen uur in de ochtend niet worden meegerekend.
     
  • Op pagina 272: Er is een fout geslopen in het maximum aantal uren voor taakstraffen. Voor een werkstraf geldt een maximum van 200 uur. Voor een leerstraf geldt ook een maximum van 200 uur. Voor een combinatie van een werkstraf en een leerstraf bedraagt het maximum 240 uur.

Ga voor de gecorrigeerde pagina's naar het tabje 'extra materiaal' onderaan deze pagina. 

Het boek is onlangs bijgedrukt. In deze bijdruk zijn de fouten gecorrigeerd. De gecorrigeerde versie is te herkennen aan de vermelding op het omslag 'Zevende (herziene) druk'.

_________________________________________________________________

Jeugdrecht begrepen
maakt de lezer in toegankelijke taal en op een praktische manier vertrouwd met de hoofdlijnen van het jeugdrecht en wil praktische juridische ondersteuning bieden aan (aanstaande) beroepskrachten die met jeugdigen te maken hebben.
 
Het boek bestaat uit vier delen. Deel 1 beschrijft het personenen familierecht. Deel 2 schetst het jeugdstrafrecht, inclusief het in 2014 ingevoerde nieuwe adolescentenstraffenstelsel. Deel 3 beschrijft de organisatie van de jeugdhulp in de Jeugdwet en deel 4 schetst een aantal hoofdlijnen van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

De website www.jeugdrechtbegrepen.nl biedt naast toetsmateriaal een grote hoeveelheid casus, aan de hand waarvan de stof in de onderwijspraktijk geoefend kan worden.

Doelgroep

Het boek is geschreven voor mbo en hbo-studenten die het vak jeugdrecht in hun opleiding volgen én voor jeugdprofessionals en anderen die in de praktijk met het jeugdrecht te maken hebben.

Auteursinformatie

Lydia Janssen is ruim twintig jaar werkzaam als juridisch adviseur en opleider van professionals in de jeugdhulp, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.

 

Erratum bij eerste oplage | pagina 242

Erratum bij eerste oplage | pagina 272