Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Introductie tot het Curaçaose ambtenarenrecht

Introductie tot het Curaçaose ambtenarenrecht
  • Jaar van uitgave 2020
  • 286 pagina's
Auteur:L.J.J. Rogier en J. Sybesma
Reeks:Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR) (deel 37)
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐802‐4 | paperback | 1e druk | € 39,00

Het ambtenarenrecht is in de autonome Caribische landen van het Koninkrijk der Nederlanden, Curaçao, Aruba en Sint Maarten, en op de tot Nederland behorende Caribische eilanden, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zowel in materiële als in processuele zin een zelfstandig rechtsgebied. De wetgeving is echter verouderd en er is weinig literatuur. Met dit boek is beoogd daar, vooral voor Curaçao, iets aan te doen. Omdat de proceswetgeving in het ambtenarenrecht voor alle Caribische eilanden identiek is en de materiële ambtenarenwetgeving elkaar niet veel ontloopt, is het boek echter ook op de andere eilanden goed bruikbaar.

In deze introductie worden de hoofdlijnen van het ambtenarenrecht beschreven. Na een oriëntatie op het begrip ambtenaar komen de materiële rechtspositie, disciplinaire bestraffing, bijzondere aspecten van sociale zekerheid voor de ambtenaar, staking, overleg en rechtsbescherming aan de orde. Ten slotte wordt vooruitgeblikt op de toekomst, de modernisering van het ambtenarenrecht in de West.

Het boek is geschreven voor het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Maar door de grote hoeveelheid verwerkte gepubliceerde en niet-gepubliceerde jurisprudentie en door het trefwoordenregister is het ook goed bruikbaar voor de praktijk op de personeelsafdelingen van overheidsinstanties en in de advocatuur en de rechtspraak.

Auteursinformatie

Prof. mr. L.J.J. Rogier is als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht verbonden aan de Universiteit van Curaçao en mr. dr. J. Sybesma is gastdocent aan deze universiteit. Beiden zijn tevens (plaatsvervangend) lid van de Raad van Beroep in ambtenarenzaken van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.