Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Intellectuele-eigendomsrechten als verhaalsobject

Verhaal van vorderingen door uitwinning van ie-rechten in Nederland

Intellectuele-eigendomsrechten als verhaalsobject
  • Jaar van uitgave 2016
  • 410 pagina's
Auteur:A.I. Keur
Icon_printbook 978‐94‐6290‐201‐5 | paperback | 1e druk | € 58,50

Dit boek gaat over het vestigen van zekerheidsrechten en het leggen van verhaalsbeslag op intellectuele-eigendomsrechten en het daadwerkelijke verhaal van vorderingen door uitwinning van die bezwaarde of beslagen intellectuele-eigendomsrechten in Nederland onder toepassing van Nederlands recht. Intellectuele-eigendomsrechten vormen vaak één van de belangrijkste, meest waardevolle vermogensbestanddelen van een onderneming. Een schuldeiser die, na bijvoorbeeld een pandrecht op deze intellectuele-eigendomsrechten te hebben gevestigd of daarop verhaalsbeslag te hebben gelegd, zijn vordering wil verhalen door uitwinning van die intellectuele-eigendomsrechten, stuit onder het geldende Nederlandse recht echter op problemen. Bij het formuleren van aanbevelingen om de problemen waarop een schuldeiser onder het Nederlandse recht stuit geheel of gedeeltelijk weg te nemen, is primair inspiratie gevonden in de UNCITRAL Legislative Guide en het UNCITRAL IP-Supplement.

Auteursinformatie

Aranka Keur is sinds 2005 werkzaam als advocaat in een algemene ondernemingsrechtelijke praktijk. Inmiddels is zij partner bij Drenthe Keur Advocaten. In 2010 is zij naast haar werk als advocaat als buiten-promovenda begonnen aan haar promotieonderzoek.