Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Inspraak in de rechtspraak: de rol van derden in de procedure

Inspraak in de rechtspraak: de rol van derden in de procedure
  • Jaar van uitgave 2019
  • 68 pagina's
Auteur:prof. mr. dr. J.C.A. de Poorter, prof. mr. dr. E. Bauw en prof. dr. J.S. Kortmann
Reeks:Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (deel 40)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐681‐5 | paperback | 1e druk | € 29,50

Op 15 juni 2018 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats, met als onderwerp ‘Inspraak in de rechtspraak: de rol van derden in de procedure’.

Als inleiders traden op:
- prof. mr. dr. E. Bauw (hoogleraar Privaatrecht en Rechtspleging, tevens voorzitter van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht en programmaleider van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging aan de Universiteit Utrecht);
- prof. dr. J.S. Kortmann (hoogleraar Europees aansprakelijkheidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, tevens advocaat te Amsterdam);
 prof. mr. dr. J.C.A. de Poorter (hoogleraar Bestuursrecht aan de Tilburg University).

Dit deel in de serie van uitgaven van de NVvP bevat de neerslag van deze bijeenkomst.

Auteursinformatie

Mr. J.J. Dammingh en mr. L.M. van den Berg (universitair hoofddocent burgerlijk (proces)recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen respectievelijk stafjurist in de rechtbank Gelderland, tevens als onderzoeker procesrecht verbonden aan voormelde universiteit) hebben verslag gedaan van de discussie tijdens de vergadering.