Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis

Hoofdstukken uit de Europese Codificatiegeschiedenis
  • Jaar van uitgave 2020
  • 515 pagina's
Auteur:J.H.A. Lokin, W.J. Zwalve en C.J.H. Jansen
Reeks:Boom Juridische studieboeken
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐632‐7 | paperback | 5e druk | € 74,50

5e druk

Dit boek behandelt de geschiedenis van de codificatie, een juridisch verschijnsel dat al sinds de Romeinse oudheid bekend is, maar in de Verlichting zijn naam en zijn herkenbare gestalte heeft gekregen. De behandelde stof behoort tot het gebied van het publieke recht, ook al is gekozen voor de codificatie van het privaatrecht. Aan de orde komen publiekrechtelijke vragen: Is een codificatie een noodzakelijk verschijnsel? Geeft zij de verlangde rechtszekerheid? Hoe is de verhouding tussen de wetgever die de codificatie vaststelt en de rechter die haar uitlegt?
Gekozen is voor een opzet waarin de codificatiegeschiedenis van een aantal landen van West-Europa (Italië, Frankrijk, Duitsland, Nederland en Zwitserland) met elkaar wordt vergeleken. De gemeenschappelijke West-Europese geschiedenis komt aan de orde in de twee hoofdstukken over het Natuurrecht en het Romeinse recht. Een afzonderlijk hoofdstuk is gewijd aan Engeland dat geen codificatie kent. De hoofdstukken staan op zichzelf en kunnen afzonderlijk worden gelezen.
Het boek is bedoeld als leerboek en richt zich niet alleen tot de rechtenstudenten maar ook tot studenten in de historische en algemeen maatschappelijke vakgebieden en – meer in het algemeen – tot al degenen die in het recht en de geschiedenis zijn geïnteresseerd.

Auteursinformatie

J.H.A. Lokin is emeritus hoogleraar Romeins recht en zijn geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.

W.J. Zwalve is emeritus hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

C.J.H. Jansen is hoogleraar in de Rechtsgeschiedenis en het
Burgerlijk recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.