Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Externe en interne openbaarheid in het bestuursproces

Over het dossier, geheimhouding, de zitting en de uitspraak

Externe en interne openbaarheid in het bestuursproces
  • Jaar van uitgave 2019
  • 88 pagina's
Auteur:Eric Daalder
Icon_printbook 978‐94‐6290‐706‐5 | hardcover | 1e druk | € 40,00
Icon_ebook 978‐94‐6094‐278‐5 | digitaal boek | € 40,00

Een belangrijk aspect van het recht op een eerlijk proces is dat de procedure bij de bestuursrechter transparant is.Transparantie heeft twee aspecten: in de eerste plaats vindt de behandeling van de zaak op de zitting in beginsel in het openbaar plaats. Daarnaast moet de uitspraak in het openbaar worden uitgesproken en beschikbaar zijn voor derden (externe openbaarheid).Verder is van belang dat uit het recht op een eerlijk proces voortvloeit dat de rechter en de partijen toegang hebben tot alle noodzakelijke stukken en tot andere informatie en partijen die informatie moeten verstrekken, maar er bestaan uitzonderingen als er sprake is van gewichtige redenen. Daartoe kent de Awb de mogelijkheid om aan de rechter geheimhouding te vragen (interne openbaarheid). Over beide belangrijke vormen van openbaarheid bevat de Awb regels.

In dit boek worden de externe en interne openbaarheid van het bestuursproces aan de hand van de wetgeschiedenis en de rechtspraak van de verschillende hoogste bestuursrechters besproken. Daarmee wordt voor het eerst de openbaarheid van de procedure vanuit de verschillende relevante aspecten behandeld.

Auteursinformatie

Eric Daalder is lid van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit boek vormt een uitwerking van hoofdstuk 9 van zijn Handboek Openbaarheid van Bestuur (2015).