Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Ethiek en recht in kort bestek

Ethiek en recht in kort bestek
  • Jaar van uitgave 2020
  • 186 pagina's
Auteur:E.H. Schotman
Reeks:Recht in kort bestek
Voor docenten: Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐646‐4 | paperback | 5e druk | € 31,00

In Ethiek en recht in kort bestek worden kort de belangrijkste stromingen in de ethiek en de relatie die deze stromingen hebben met het recht belicht. Het boek is geschreven voor studenten HBO-Rechten. Het uitgangspunt is de gedachte dat inzicht in de ethiek zal helpen om het recht beter te begrijpen. Daarnaast is het leuk en waardevol om iets van ethiek te weten. Ethiek stimuleert het denken over wie je bent of wilt zijn en verruimt de blik op de wereld.

Het boek bestaat uit zes hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk introduceert de bouwstenen van de moraliteit: normen, waarden en deugden. Daarna worden in drie hoofdstukken drie belangrijke ethische stromingen beschreven: plichtethiek, gevolgenethiek en deugdethiek. Er zijn meer ethische stromingen, maar voor een eerste kennismaking is dit een goede keuze. Steeds is er een relatie met het recht gelegd. Daarna volgt een hoofdstuk over integriteit. Integriteit staat hoog op de agenda bij de overheid en in het bedrijfsleven. In de beroepspraktijk krijgt iedereen met integriteitskwesties te maken. Voor hbo-juristen bestaat daarbij de kans dat zij uit hoofde van hun functie met integriteitsvraagstukken in aanraking komen. Bijvoorbeeld als compliance-officer of als ambtenaar belast met integriteitsbeleid. Het zesde en laatste hoofdstuk heeft rechtvaardigheid als onderwerp. Rechtvaardigheid is het onderwerp van de sociale ethiek en het recht speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van rechtvaardigheid.

Auteursinformatie

Edward Schotman is docent beroepsethiek aan de Hogeschool van Amsterdam bij de studierichting HBO-Rechten.

Aanvraag docentexemplaar

Ik wil dit boek beoordelen
Dit boek is al aanbevolen literatuur
Dit boek is al verplichte literatuur

M V
Privé Zakelijk
 
 

Een docentexemplaar wordt uitsluitend verstrekt aan docenten van reguliere MBO-, HBO- en WO-instellingen. Wij behandelen alleen aanvragen die gedaan zijn met het e-mailadres dat u heeft bij uw instelling. We behouden ons het recht voor aanvragen niet te honoreren. In dat geval nemen we altijd contact met u op om uw aanvraag te bespreken.

Klik hier voor meer informatie

Vier weken na verzending sturen wij u een e-mail waarin wij u uitnodigen om online enkele evaluatievragen te beantwoorden.

Uw gegevens worden opgenomen in onze docentendatabase en worden gebruikt om u te informeren over nieuwe relevante studietitels op uw vakgebied.