Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Erfrecht in het IPR

Erfrecht in het IPR
  • Jaar van uitgave 2020
  • 366 pagina's
Auteur:Prof. mr. A.L.G.A. Stille
Redacteur:P. Vlas, F. Ibili, L. Strikwerda en M. Zilinsky
Reeks:Praktijkreeks IPR
Icon_printbook 978‐94‐6290‐712‐6 | 1e druk | € 63,00
Icon_ebook 978‐94‐6094‐426‐0 | digitaal boek | € 59,00

Met ingang van 17 augustus 2015 is de Europese Erfrechtverordening van toepassing voor de Europese lidstaten, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken. Deze verordening vervangt de nationale regelgeving op het gebied van het internationale erfrecht in de lidstaten. Zij regelt zowel de bevoegdheid van de rechter, het conflictenrecht (welk recht is toepasselijk op de nalatenschap) en de Europese Erfrechtverklaring (EEV), als de erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen, binnen de grenzen van de verordening. Zij bestrijkt een ruimer gebied dan het Haags Erfrechtverdrag en heeft haar eigen Europeesrechtelijke definities in het erfrecht. Voor Nederland  is en blijft het ook in dit boek behandelde Haags Testamentsvormenverdrag toepasselijk. Kortom, bij het afwikkelen van nalatenschappen met vermogen ‘over de grens’ (denk aan het vakantiehuisje in Frankrijk of elders) is dit boek, met zijn theoretische onderbouwing en de praktische uitwerking daarvan, onontbeerlijk.

Auteursinformatie

Prof. mr. A.L.G.A. Stille was tot en met 2018 adviseur internationaal personen- en familierecht bij het Gerechtshof Den Haag, waarvan hij voorheen vicepresident was. Hij is emeritus bijzonder hoogleraar huwelijksvermogens- en erfrecht aan de Universiteit van Amsterdam en was directeur van de Stichting Internationaal Juridisch Instituut.