Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Eenvoudige adoptie van pleegkinderen

Eenvoudige adoptie van pleegkinderen
  • Jaar van uitgave 2020
  • 164 pagina's
Auteur:M.J. Vonk, W.D. de Haan, C.G. Jeppesen de Boer en G.C.A.M. Ruitenberg
Reeks:NILG - Familie & Recht (deel 22)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐780‐5 | paperback | 1e druk | ±€ 32,00
Icon_ebook 978‐94‐6094‐848‐0 | digitaal boek | € 32,00

Dit boek gaat over de vraag of het invoeren van eenvoudige adoptie in de context van pleegzorg wenselijk is. Invoering hiervan zou betekenen dat het pleegkind er, door een eenvoudige adoptie, ouders bij krijgt in plaats van ouders verliest en daarmee meer dan twee juridische ouders kan hebben. Om die vraag te beantwoorden is juridisch onderzoek gedaan, zijn vragenlijsten onder een grote groep langdurige pleegouders uitgezet en is een kleinere groep pleegouders en pleegkinderen geïnterviewd. Daarmee schetst dit boek enerzijds een beeld van het huidige recht dat betrekking heeft op langdurige pleegzorg en de mogelijkheden die pleegouders hebben om een juridische band met hun pleegkind te vestigen. Anderzijds gaat het boek in op de lacunes die het huidige systeem kent en op de wensen en behoeften van pleegouders en pleegkinderen op het gebied van langdurige pleegzorg. Dit onderzoek is niet alleen relevant voor vragen omtrent pleegouders en pleegkinderen, maar mogelijk ook voor andere situaties waarin kinderen bij meer dan twee ouders en/of families horen.