Bestel deze publicatie
annuleerbestel

Een voortdurende schoolstrijd

Identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten

Een voortdurende schoolstrijd
  • Jaar van uitgave 2019
  • 632 pagina's
Auteur:N.A. Rijke
Icon_printbook 978‐94‐6290‐713‐3 | hardcover | 1e druk | € 56,00
Icon_ebook 978‐94‐6094‐427‐7 | digitaal boek | € 56,00

Kan een ongehuwde moeder, gescheiden vader, homoseksueel samenlevende persoon, of een persoon met afwijkende geloofsopvattingen, werkzaam zijn op een school voor bijzonder onderwijs? Deze vragen zorgen in Nederland van tijd tot tijd voor maatschappelijke en politieke discussie. Dit boek richt zich op identiteitsgebonden benoemingsbeleid ten aanzien van personeel op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland in relatie tot mensenrechten.

Deze thematiek is zowel een strijdtoneel tussen seculier-liberalen en orthodox-protestanten, als binnen orthodox-protestantse gemeenschappen. Daarbij kunnen verschillende mensenrechten botsen, zoals de vrijheid van onderwijs en het recht op gelijke behandeling. Bij die botsingen komen ook conflicten in sociale, religieuze en culturele normen naar voren. Dit boek behandelt deze problematiek vanuit het perspectief van de verhouding tussen recht, religie, cultuur en samenleving.

Zowel bestuurders van scholen en religieuze organisaties, onderwijsjuristen en arbeidsjuristen, betrokkenen bij (christelijke) LHBT-organisaties, betrokkenen bij orthodox-protestantse scholen, als beleidsmakers behoren tot de doelgroep.

Auteursinformatie

Niels Rijke (1989) is jurist en sociaal-wetenschapper gespecialiseerd in mensenrechten op het snijvlak van recht en religie, in het bijzonder met betrekking tot het onderwijs. Hij studeerde sociale wetenschappen en rechten in Middelburg, Hong Kong, Utrecht, New York en Amsterdam. Vanaf 2015 was hij als buitenpromovendus verbonden aan de University College Roosevelt (Middelburg), onderdeel van de Universiteit Utrecht.