Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De zucht naar vrijheid

Een onderzoek naar de strafbaarstelling van het schenden van bijzondere voorwaarden en het elektronisch toezicht en van het ontvluchten uit detentie

De zucht naar vrijheid
  • Jaar van uitgave 2020
  • 312 pagina's
Auteur:S. Meijer, M.F.H. Hirsch Ballin, M. Cupido en Y.R.S. Piekhaar
Reeks:VU-strafrechtreeks
Icon_printbook 978‐94‐6290‐792‐8 | paperback | 1e druk | € 54,90

Berichten over veroordeelden die hun enkelband doorknippen en uit het zicht van justitie geraken, over gedetineerden die per helikopter vanaf de binnenplaats uit de penitentiaire inrichting ontsnappen of over veroordeelden die tijdens een verlof de benen nemen naar het buitenland zijn bij tijd en wijle beeldbepalend in de media en het politieke debat. Het schenden van bijzondere voorwaarden in het kader van bijvoorbeeld een voorwaardelijke straf of voorwaardelijke invrijheidstelling of het schenden van elektronisch toezicht is niet strafbaar gesteld in Nederland. Dat is evenmin het geval bij het ontvluchten uit detentie.

In deze studie wordt nagegaan of, en zo ja hoe en waarom, het schenden van bijzondere voorwaarden en elektronisch toezicht en het ontvluchten uit detentie zelfstandig strafbaar is gesteld in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales en Canada en welke argumenten Nederland hieraan zou kunnen ontlenen voor of tegen een eventuele strafbaarstelling.

Auteursinformatie

Mr. dr. S. Meijer is universitair docent straf- en strafprocesrecht, prof.mr. M.F.H. Hirsch Ballin is hoogleraar straf- en strafprocesrecht, mr.dr. M. Cupido is universitair docent straf- en strafprocesrecht en mr. Y.R.S. Piekhaar is docent straf- en strafprocesrecht. Allen zijn werkzaam bij de afdeling strafrecht van de Vrije Universiteit Amsterdam.