Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld

Een analyse en heroriëntatie in het licht van rechtsbelangen

De strafbaarstelling van mensenhandel ontrafeld
  • Jaar van uitgave 2019
  • 356 pagina's
Auteur:L.B. Esser
Reeks:E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek (deel 325)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐697‐6 | paperback | 1e druk | € 66,00

Het artikel dat mensenhandel strafbaar stelt, artikel 273f Wetboek van Strafrecht, is complex. De rechtspraktijk worstelt met zijn uitleg, in de literatuur wordt de bepaling een ‘gedrocht’ genoemd.

Wat is er aan de hand met de strafbaarstelling van mensenhandel? Wat is haar strekking en welke invloed heeft de Hoge Raad daarop in de afgelopen jaren uitgeoefend? In dit onderzoek worden de achtergronden van de strafbaarstelling van mensenhandel uitgeplozen. Niet alleen door het uitvoeren van verdiepend juridisch-historisch onderzoek, ook door de verschillende mensenhandelgedragingen stuk voor stuk theoretisch te belichten en de rechtspraak te analyseren. Met behulp van het rechtstheoretische concept van de rechtsbelangen wordt blootgelegd dat met de strafbaarstelling van mensenhandel zeer uiteenlopende doelen worden gediend. Dat geeft te denken over de wijze waarop de bepaling momenteel is ingericht en functioneert. Dit onderzoek leidt tot de conclusie dat de huidige stand van zaken schuurt met belangrijke beginselen van de democratische rechtsstaat, zoals de notie van rechtszekerheid en de leer van de machtenscheiding (trias politica). De onwenselijkheid daar van geeft aanleiding om de strafbaarstelling opnieuw te overdenken. Voor de strafwetgever is er werk aan de winkel.

Auteursinformatie

Mr. L.B. (Luuk) Esser (Barneveld, 1986) studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht, alwaar hij in de richting strafrecht cum laude afstudeerde (2012). Per 1 juni 2019 is hij aan de Universiteit Leiden verbonden als universitair docent straf- en strafprocesrecht. Daarvoor was hij werkzaam als onderzoeker en adviseur bij de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en als wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij bewerkte dit proefschrift als buitenpromovendus in dienst van laatstgenoemde werkgevers. Naast zijn aanstelling aan de universiteit is Esser als auteur verbonden aan Tekst & Commentaar Strafrecht en Tekst & Commentaar Internationaal strafrecht.