Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De publieke handhavingsprocedures van het mededingingsrecht in het licht van de mensenrechten

De publieke handhavingsprocedures van het mededingingsrecht in het licht van de mensenrechten
  • Jaar van uitgave 2016
  • 590 pagina's
Auteur:Anne Elisabeth Beumer
Icon_printbook 978‐94‐6290‐305‐0 | paperback | 1e druk | € 101,00

De publieke handhaving van het mededingingsrecht ligt in handen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM heeft een breed scala aan instrumenten tot haar beschikking om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. De toenemende aandacht voor de bestuurlijke boete, de kwalificatie van de bestuurlijke boete als strafvervolging en de introductie van informelere afdoeningsvormen hebben geleid tot de vraag of de publieke handhavingsprocedures voldoen aan fundamentele procesrechten.

In dit boek worden de verschillende publieke handhavingsprocedures van het Nederlandse mededingingsrecht bestudeerd en vergeleken met fundamentele procesrechten die zijn neergelegd in artikel 6 EVRM en het Europees recht. De analyse toont de spanning die bestaat tussen de bescherming van het eerlijk proces enerzijds en de effectiviteit van de handhaving van het mededingingsrecht anderzijds. Vertrekkende vanuit de gedachte dat sprake moet zijn van het recht op een eerlijk besluitvormingsproces, brengt dit boek specifieke aanbevelingen die deze spanning wegnemen. Deze aanbevelingen zijn gericht op het procedureel verstevigen van de bestuurlijke besluitvorming (bijvoorbeeld door het ondervragen van getuigen) en op het bieden van een adequate rechterlijke toetsing.