Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De ordening van mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat

Het primaat van wetgeving vanuit verschillende perspectieven belicht

De ordening van mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat
  • Jaar van uitgave 2014
  • 149 pagina's
Auteur:M. Adams, E. Mak, J.C.A. de Poorter, G. Van der Schyff en W.J. Witteveen
Redacteur:J.C.A. de Poorter
Voor docenten: Wetenschappelijk Onderwijs (WO)
Icon_printbook 978‐94‐6290‐015‐8 | paperback | 1e druk | € 51,50
Icon_ebook 978‐94‐6274‐209‐3 | digitaal boek | € 51,50

De Raad van State heeft het voornemen om de komende jaren een aantal studies ter hand te nemen over het thema rechtsvorming in de democratische rechtsstaat. Met rechtsvorming wordt in dit verband niet alleen op wetgeving en rechtspraak gedoeld, maar meer in het algemeen op het proces waarop maatschappelijke veranderingen in nieuwe rechtsconcepten, ideeën over gerechtigheid en rechtsbeginselen worden vertaald, die ten grondslag moeten liggen aan nieuwe wetgeving en beleid. Op dit moment is dat proces van rechtsvorming en de overheersende positie van wetgeving daarin, voorwerp van debat.

In dit boek wordt verslag gedaan van een eerste studie die is gericht op het proces van rechtsvorming zelf; op de verschillende mechanismen van rechtsvorming, op de uitgangspunten die daaraan ten grondslag liggen en de ordeningsprincipes daartussen. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de vraag wat de betekenis nog is en nog kan zijn van het primaat van de wetgever.

Het onderzoek is in opdracht van de Raad van State uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Tilburg (Adams, Witteveen, Van der Schyff en De Poorter) en van de Erasmus Universiteit Rotterdam (Mak).

Doelgroep

Dit boek is bedoeld voor advocaten, rechters en (wetgevings)juristen die zich bezighouden met het staatsrecht.