Bestel deze publicatie
annuleerbestel

De invloed van de Nederlandse bestuursrechtspraak op de rechtspraak in Lar-zaken

De invloed van de Nederlandse bestuursrechtspraak op de rechtspraak in Lar-zaken
  • Jaar van uitgave 2014
  • 365 pagina's
Auteur:Johannes Drop
Reeks:Studiereeks Nederlands-Antilliaans en Arubaans Recht (SNAAR) (deel 24)
Icon_printbook 978‐90‐8974‐912‐3 | paperback | 1e druk | € 48,00

Het staat de landen van het Koninkrijk der Nederlanden vrij zelf de inhoud van het bestuursrecht en bestuursprocesrecht te bepalen. Gebruikmakend van die vrijheid hebben het land Aruba en het voormalige land de Nederlandse Antillen beide een eigen landsverordening administratieve rechtspraak (Lar) vastgesteld. Zij hebben zich daarbij laten inspireren door Nederlandse wetgeving maar die niet integraal overgenomen.
In dit proefschrift wordt de totstandkomingsgeschiedenis en toepassing van beide landsverordeningen onderzocht. Daarbij wordt inmiddels onder beide landsverordeningen gevormde jurisprudentie uitgebreid beschreven en geanalyseerd. Aan de hand daarvan wordt de vraag beantwoord of de rechter bij toepassing van uit Nederlandse wetgeving overgenomen bepalingen ook rekening houdt en dient te houden met door de Nederlandse rechter tot stand gebrachte jurisprudentie. Daarnaast wordt stilgestaan bij de verschillen tussen de Arubaanse en de Nederlands-Antilliaanse landsverordening. Ook de ontwikkelingen na de staatkundige hervormingen van 10 oktober 2010 krijgen aandacht, waaronder de afkondiging van een wet administratieve rechtspraak voor de BES-eilanden.

Doelgroep

Dit boek is bestemd voor wetenschappers in het bestuursrecht en de rechterlijke macht.

Auteursinformatie

Mr. J. Th. Drop is negen jaar lid geweest van het Gemeenschappelijk Hof van justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius en in dat ambt belast geweest met bestuursrechtspraak in eerste aanleg en hoger beroep. Met dit proefschrift promoveerde hij op 28 mei 2014 aan de University of Curaçao. Promotor was prof. mr. L.J.J. Rogier.